Jelenlegi viszonyok
Vaskeresztes
7 °C
Holnap
derült
Min.: 1 °C, Max.: 10 °C

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nincs megjeleníthető tartalom. Kérjük, látogasson vissza később.

 

Pályázatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.panaszbejelentes.hu

Keresztesy-Parker László emlékére

PORTRÉ

Keresztesy Parker László Ferenc
(1915- 2010)

Keresztesy-Parker László a Vas megyei, német ajkú Vaskeresztesen született 1915. december 19-én. Szülőfaluja iránti tiszteletből felvette a Keresztesy nevet. Már öt éves korában azt játszotta, hogy szószékről prédikál – mondta egy 1995-ös interjúban. A Csornai Premontrei Kanonokrend által fenntartott szombathelyi Premontrei Gimnáziumban érettségizett, majd ezt követően felvételét kérte az Apátság Noviciátusába, ahol a László nevet kapta. 1935. augusztus 15-én lépett a rendbe, 1940. augusztus 15-én ünnepélyes fogadalmat tett, augusztus 20-án pappá szentelték. Felsőfokú teológiai tanulmányait a csornai Apátság Hittudományi Főiskoláján kezdte meg, s 1942-ben Rómában, a Gregoriana Egyetemen doktorált teológiából. Rómából hazatérve az Apátság novíciusmestereként többek közt morálteológiát tanított. 1950. júliuságban a rend feloszlatása előtt megszökött Magyarországról, ugyanis figyelmeztették őket, hogy az ő kolostoruk lesz a következő, amit be akarnak zárni. Ekkor Parker hat társával átszökött Ausztriába, végül Amerikába mentek. A DePere-i Premontrei Apátságban láttak el sokféle feladatot. A rend segítségével a wisconsini Dupere-ben levő apátság fogadta be őket, ahol egy községben szolgáltak és tanítottak is. Többek között volt az idegen nyelvek előadója, tanár, egy előkészítő kollégium rektora, az orange-i rendház főnöke, a Mindszenty Alapítvány (St. Louis, Miss.) kuratóriumának tagja. 1957-ben James McIntyre bíboros meghívására tanítani kezdett a Mater Dei High Schoolban. 1961-ben a közösség adminisztrátoraként megtakarításaikból alapította meg menekülttársaival együtt a Csornai Szent Mihály Apátság Orange Megyei Noviciátusát. Az új alapítás 1975-ben önálló perjelséggé vált, s KeresztesyParker László kormányzó perjelt 1984-ben apáttá benedikálták. 1990-ben újra megválasztották az apátság vezetőjének, 75 éves korában, 1995 júniusában mondott le. Addigra a közösség 41 papból és 60 novíciusból állt. Nyugalomba vonulását követően rendtársai körében élte nyugdíjas éveit. Amerikában hunyt el, ott is helyezték örök nyugalomra. A Vaskeresztesről származott római katolikus papok közül ő érte el a legmagasabb egyházi rangot.


Keresztesy-Parker László emlékére